#کسب و کار

به چه نوع کسب و کارهایی استارتاپ گفته می شود؟


به چه نوع کسب و کارهایی استارتاپ گفته می شود؟

سرویس های بسیاری در سراسر جهان با ایده هایی ناب به وجود می آیند و در مدتی کوتاه موفق می شوند مسیری ص ...

1397/03/30

چگونه خود را برای مدیرعاملی آماده کنیم؟


چگونه خود را برای مدیرعاملی آماده کنیم؟

خوان رامون الیکس سال‌ها مدیریت واحدهایی در شرکت‌های بزرگ را برعهده داشته است؛ اما وقتی شرکت داروسازی ...

1397/04/02

چگونه کسب و کار خود را مدیریت کنیم؟


چگونه کسب و کار خود را مدیریت کنیم؟

به گفته با تجربه های حوزه ی مدیریت، اگر مدیریت کسب و کار به صورت مشارکتی باشد، در کارکنان حس وفاداری ...

1397/04/02