فعالیت‌های شرکت کاپ

title

شرکت کارآفرینان آمایش پارس، بنگاهی با فعالیتهای گسترده در حوزهی کسب و کارهای مختلف است. این شرکت در امور مدیریتی و مشاورهای و بهرهگیری از مدیرانی مجرب و شایسته، توانایی انجام پروژههای متعدد در زمینه‌های مختلفی از جمله بازرگانی و تجاری، خدماتی، پیمانکاری، انبوهسازی، عمرانی، آبیاری، زهکشی، راهسازی، پلسازی، سدسازی، ابنیه، کشاورزی، باغداری و تولیدی و صنعتی و کلیه خدمات مالی و حسابداری و فعالیتهای مشاورهای و مواردی از این دست را دارد.

دربارۀ شرکت کاپ

title

شرکت کارآفرینان آمایش پارس در جهت رسیدن به اهداف خود و ارائه‌ی بالاترین سطح خدمات مشاوره‌ای از سهامداران و مدیران با سابقه و توانمندی بهره گرفته است که هریک تجربه‌ی سال‌ها فعالیت تخصصی در حوزه‌های مختلف را دارند. سابقه‌ی اصلی‌ترین مدیران این شرکت را با کلیک بر روی ادامه مطالعه کنید

ادامه

رویداد های پیش رو

برندهای همکار