عارضه یابی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی

title

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می شود .
انجام فعالیت عارضه یابی به عنوان گام اولیه در تعریف اقدامات لازم برای توسعه ظرفیت مدیریت و نظام های مدیریتی و اصلاح عملکرد سازمان فعالیتی بسیار ضروری و گامی از یک پروژه استراتژیک در سازمان است .
در بسیاری از مباحث مدیریتی، سازمان به بدن انسان تشبیه می شود، چرا که سازمان نیز یک موجود پویا و زنده است. همانطوری که پیش نیاز انجام هر درمان و بهبود در بدن، انجام آزمایش های کاملی از وضعیت بدن انسان است و هر چه دقت این آزمایش ها بیشتر و دقیق تر باشد بهبودها و فرایند درمان موثرتر خواهد بود، در مورد ایجاد اصلاحات وحرکت به سوی رشد و پیشرفت سازمان نیز انجام فرایند عارضه یابی همین حکم را دارد و با انجام این فرایند سعی در یافتن معضلات و تنگناهایی داریم که ممکن است به عنوان سدی مانع حرکت سازمان در مسیر بهبود باشند.
مهم ترین کارکردهای انجام عارضه یابی سازمانی عبارتند از
1- شناسایی علل تأخیرات پروژه های سازمان
2- محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری
3- تعیین میزان بهره وری سازمان و کارکنان
4- تحلیل دقیق ساختار، فرآیند اهداف و استراتژی های سازمان و بهبود آنها
5- تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندی مشکلات
6- عارضه یابی منابع انسانی، ارگونومی و محیط کار
7- شناسایی و تحلیل محیط موجود برای بررسی عملکرد سازمان
8- تعیین راهکارهای علمی حل مشکلات
9- تعریف آموزش ها و پروژه های کاربردی و کاهش هزینه های آموزش های غیر مؤثر
10- جلوگیری از اتلاف منابع مالی سازمان در پروژه های غیر کاربردی